Meet Our Team Our team is your team. When your mission is to be better, faster and smarter, you need the best people driving your vision forward. World 360° Services peopleOur Team

Our Team

Le-Ba-Chau-400x481

Lê Bá Châu

Giám Đốc Điều Hành

Sue-Lee-400x481

Lê Thị Thanh Hải

Giám Đốc Truyền Thông

Mai-Trân-400x481

Nguyễn Thị Mai Trân

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

NgocTran-Thi-Diem-400x451

Diễm Ngọc

Digital Marketing

Ly-Le-Thi-Hai-Meet-Our-Teams-Cover-400x451

Lê Thị Hải Lý

Cố Vấn Chiến Lược

Thang-Nguyen-Quang-Meet-Our-Teams-Profile1-400x451

Nguyễn Quang Thắng

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Long-Nguyen-Huu-Meet-Our-Teams-Cover-400x451

Nguyễn Hữu Long

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Linh-Tu-Manh-Meet-Our-Teams-Profile-400x451

Từ Mạnh Linh

Trưởng Phòng Marketing

Thang-Nguyen-Chien-Meet-Our-Teams-Profile-400x451

Nguyễn Chiến Thắng

Lập Trình Viên Hệ Thống

Nguyen-Pham-Au-Phuc-Meet-Our-Teams-Profile-400x451

Nguyên Phạm

Senior Developer

Quynh-Nguyen-Thi-Nhu-Meet-Our-Teams-Profile-400x451

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Kế Toán Trưởng

Le-Bui-400x451

Lê Bùi

Lập Trình Viên